ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Μελέτιος Συκιώτης μοναχός, Άξιόν εστιν (ήχ. πλ. β´)


 Μοναχός Μελέτιος Συκιώτης (1923-2000)
Άξιόν εστιν, ήχ. πλ. β´
Ψάλλει ο χορός του Ψαλτικού Διδασκαλείου Σύναγμα.