ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ο απτόμενος των ορέων

 

Ιωάννης Κουοκουζέλης, σύντμηση Χουρμούζιου Χαρτοφύλακα, "Ό ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται" -  ήχος πλ. δ'

Ψάλλει ο Μάξιμος Καμμπεάνου, ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού "Biserica Doamnei" Βουκουρεστίου, Ρουμανία