ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

ΝεκτάριοςΒλάχος (1808-1905), Αγκάλας πατρικάς, ήχος πλ. α´ / Nectarie Schimonahul, Brațele părintești, glas 5

ΝεκτάριοςΒλάχος (1808-1905), ιερομόναχος Προδρομίτης, Αγκάλας πατρικάς, ήχος πλ. α´
Ψάλλει ο χορός της μονής Πούτνα "Eustatie Protopsaltul"