ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος πλ. α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, Plagal First Tone


Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος πλ. α´
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Αναστάσιος»

Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion Estin, Plagal First Tone
Chanting: Byzantine Choir "Anastasios"