ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Κλήμης Μυτιληναίος (17ος αι.), Πάσα πνοή / Clemens of Mytilene (17th c.), Every breath


4. Κλήμης Μυτιληναίος (17ος αι.), 
Πάσα πνοή, Ήχος γ´ Νανά  
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης
Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

4. Clemens from Mytilene (17th c.), 
Every breath, Tone Third - Nana
Choir: The Maïstores of the Art of Chant. Choir Master: Gregorios Stathis