ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

4. Κλήμης Μυτιληναίος, Πάσα πνοή / Clemens of Mytilene, Every breath4. Κλήμης Μυτιληναίος, Πάσα πνοή, Ήχος γ´ Νανά  

4. Clemens of Mytilene, Every breath, Mode III Nana


Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης • Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης • Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

Choir: The Maïstores of the Art of Chant • Choir Master: Gregorios Stathis • Rec. July 1997