ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, Πλούσιοι επτώχευσαν / Daniel Danielides hieromonk, Wealthy became poor
Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, 
Πλούσιοι επτώχευσαν, Ήχος πλ. α´ 

Daniel Danielides hieromonk, 
Wealthy became poor, Mode Plagal Ι


Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")