ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Πλούσιοι επτώχευσαν / Daniel Danielides (1880-1951), Wealthy became poor


Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Πλούσιοι επτώχευσαν, Ήχος πλ. α´ 
Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Daniel Danielides hieromonk, 
Wealthy became poor, Plagal First Tone
Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")