ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Κεχαριτωμένη χαίρε / Ioannes Koukouzeles (1270- ca. 1341), Hail, most Graceful


5. Ιωάννης Κουκουζέλης, 
Κεχαριτωμένη χαίρε, Ήχος α´ τετράφωνος Ανανες 
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης
Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

5. Ioannes Koukouzeles,
 Hail, most Graceful, First Tone - tetraphonos Ananes
Choir: The Maïstores of the Art of Chant. Choir Master: Gregorios Stathis