ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

5. Ιωάννης Κουκουζέλης, Κεχαριτωμένη χαίρε / Ioannes Koukouzeles, Hail, most Graceful

5. Ιωάννης Κουκουζέλης, Κεχαριτωμένη χαίρε, Ήχος α´ τετράφωνος Ανανες 

5. Ioannes Koukouzeles, Hail, most Graceful, Mode I tetraphonos Ananes


Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης • Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης • Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

Choir: The Maïstores of the Art of Chant • Choir Master: Gregorios Stathis • Rec. July 1997