ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, Παναγία Δέσποινα / Daniel Danielides hieromonk, Most Holy Lady


Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, 
Παναγία Δέσποινα, Ήχος βαρύς 

Daniel Danielides hieromonk, 
Most Holy Lady, Mode Plagal III

Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")