ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομ. (1880-1951), Παναγία Δέσποινα / Daniel Danielides hierom. (1880-1951), Most Holy Lady

Δανιήλ Δανιηλίδης, 
Παναγία Δέσποινα, Ήχος βαρύς 


Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Daniel Danielides, 
Most Holy Lady, Mode Plagal III
Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")