ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Κοινωνικόν Κυριακής / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Communial chant of Sunday


Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Κοινωνικόν Κυριακής: Αινείτε τον Κύριον, Ήχος βαρύς
Ψάλλει ο Απόστολος Καλπακίδης

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866)
Communial chant of Sunday: Praise ye the Lord, Plagal Third Tone (grave)
Chanting: Apostolos Kalpakidis

Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, Αλληλούια

Praise ye the Lord from the heavens, Alleluia

Ιωάσαφ ιερομόναχος Διονυσιάτης (†1866)
Ο Ιωάσαφ ιερομόναχος ο Διονυσιάτης είναι ένας άλλος μεγάλος διδάσκαλος και κωδικογράφος, κατά το α´ ήμισυ του ιθ´ αιώνα και μέχρι το 1866 στο Άγιον Όρος, μελοποιός δεινός κι εξηγητής επιδέξιος. Με την άρτια μουσική κατάρτιση, ύστερα από μαθητεία στον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, στην Κωνσταντινούπολη, την πληθωρική κωδικογραφική του παραγωγή μάς παρέδωσε περί τους εβδομήντα μουσικούς κώδικες και την ευρεία και πολλαπλή μελοποίηση των ίδιων ύμων, σε αργό-σύντομο-αργοσύντομο=συντμημένο μέλος, δεσπόζει στα ψαλτικά πράγματα του Αγίου Όρους, και μάλιστα στη νότια πλευρά του Άθωνος.

Josaph, hieromonk of Dionysiou (†1866)
Joasaph, monk of the Dionysiou Monastery is another great, much admired master and scribe, active during the first half of the nineteenth century in Mount Athos, an excellent composer of chants and skillful exegetes, i.e. interpreter of the musical notation. With his perfect musical training, he is a dominant figure in the plastic realm of Mount Athos. He started as pupil of Chourmouzios Chartophylax in Constantinople, an de eventually produced a great variety of codices-about seventy codices by him have come down to us- and multiple settings of the same hymns, composed in slow (argon: pertaining to the syllabic duration)-brief (syntomon)-slow and brief (argosyntomon)-abbreviated melos.