ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Ερευνάτε τας Γραφάς / Theophanes of Vatopedi (born 1977), Search the Scriptures

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977),
Ερευνάτε τας Γραφάς..., ήχος πλ. α´
«Δόξα» λιτής εσπερινού της Υπαπαντής
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ. Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Theophanes of Vatopedi (born 1977), Search the Scriptures
Search the Scriptures..., Plagal First Tone
"Glory" from the Lite of Hypapante's Vesper
Chanting: The Byzantine Choir TROPOS. Choir master: Constantinos Angelides

Ο βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ πραγματοποίησε συναυλία στην ιστορική εκκλησία
Eglise des Carmes στο κέντρο των Βρυξελλών.

Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας τόνισε ιδιαίτερα συγκινημένος ότι στην εκκλησία αυτή, περίφημη και για την ακουστική της, είχε να ακουστεί βυζαντινή μουσική, εδώ και σαράντα χρόνια, από το 1977, από την εμφάνιση δεκαμελούς χορού υπό την διεύθυνση του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλου Στανίτσα.
________

Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς, καθὼς εἶπεν ἐν εὐαγγελίοις Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἐν αὐταῖς γὰρ εὑρίσκομεν αὐτόν, τικτόμενον καὶ σπαργανούμενον, τιθηνούμενον καὶ γαλακτοτροφούμενον, περιτομὴν δεχόμενον, καὶ ὑπὸ Συμεὼν βασταχθέντα, οὐ δοκήσει οὐδὲ φαντασίᾳ, ἀλλ' ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα, πρὸς ὃν βοήσωμεν· ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, δόξα σοι.