ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, First Tone

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905),
Άξιόν εστιν, ήχος α´
Ψάλλουν οι μοναχοί της Σταυροπηγιακής Μονής Οσίου Συμεών Νέου Θεολόγου Καλάμου Αττικής

Nektarios Vlachos (1808-1905),
Axion estin, First Tone
Chanting: Monks of the Holy Monastery of Saint Symeon the new Theologian in Kalamos of Attiki