ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Συνέσιος Ιβηρίτης (τέλη 18ου αι.-αρχές 19ου αι.) / Synesios of Iviron monastery (late 18th c.-early 19th)

Ο μοναχός Συνέσιος υπήρξε μουσικός, ψάλτης και κωδικογράφος. Τα βιογραφικά του στοιχεία είναι ελάχιστα, όπως συνηθίζεται στους αρνησίκοσμους μοναχούς. Το έργο του όμως είναι μεγάλο, αν και εν πολλοόις άγνωστο. Τα μουσικά του έργα πολλά, από τα οποία κάποια ψάλλονται και σήμερα.
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, με καταγωγή μάλλον από το Αϊβαλί (Κυδωνίες) της Μικράς Ασίας, φέροντας μέσα του τη μεγάλη πνευματική παράδοση της Ανατολής. Έζησε ταπεινά στην ιερά μονή των Ιβήρων, κοσμώντας με την ψαλτική του τέχνη το αναλόγιο της Μονής του, αλλά και όλου του Αγίου Όρους κατά τις πανηγυρικές αγρυπνίες στα ιερά σκηνώματά του. 
Αρχιμ. Ναθαναήλ 
Καθηγούμενος ιεράς μονής Ιβήρων

The monk Synesios was a musician, cantor, and copyist. Very little is known of his life, as is usually the case with monks who have forsaken the world. His oeuvre, however, is extensive, though largely  unknown. His musical compositions are numerous, and some of them are still sung today.
He was born in Mytilene, while his family probably originated from Aivali (Kydonies) in Asia Minor, and thus bore within him the  great spiritual tradition of the East. He lived humbly in the lviron
Monastery, where he adorned with the cantor's art the lectern in his  monastery and elsewhere on the Holy Mountain at the vigils of feast days at its sacred foundations.
Archimandrite Nathanael
Abbot of the Holy Iviron Monastery


Εργογραφία
• Μακάριος ανήρ. Έστι δε τρίηχον. Στους ήχους: πρώτο, δεύτερο και τρίο
• Μεγάλη Δοξολογία, ήχος πρώτος, τετράφωνος εκ του κε
• Ασματικό δοξολογίας
• Δούλοι Κύριον, Πολυέλεος, ήχος πλ. β´. Και νυν ... Ω Δέσποινα πρόσδεξαι
• Λόγον αγαθόν, Πολυέλεος, ήχος τέταρτος άγια παπαδικός. Και νυν ... Τας δεήσεις των δούλων σου