ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Αινείτε τον Κύριον / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Praise ye the Lord

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Κοινωνικό Κυριακής: Αινείτε τον Κύριον, ήχος α΄
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Tronos
Ηχογράφηση κατά τα εγκαίνια του Εθνικού Καθεδρικού Ναού στο Βουκουρέστι, 2018
(προβαλόμενο κείμενο: Ierod. Ioan Lacoshitiotul, Buchet Muzical Athonit-Dumnezeiasca Liturghie, editia II, ed. Evanghelismos, Bucuresti 2009, p. 647-649)

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
Communial chant of Sunday: Praise ye the Lord, First Tone
Chanting: The Byzantine Choir. Tronos
Recording during the Sanctification of the National Cathedral, 2018
(seen text: Ierod. Ioan Lacoshitiotul, Buchet Muzical Athonit-Dumnezeiasca Liturghie, editia II, ed. Evanghelismos, Bucuresti 2009, p. 647-649)