ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, First Tone

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905),
Άξιόν εστιν, ήχος α´
Ψάλλουν οι χοροί "Nectarie Protopsaltul" και "Sfântul Apostol Erm" 
Ηχογράφηση: 14 Νοεμβρίου 2014

Nektarios Vlachos (1808-1905),
Axion Estin, First Tone
Chanting: Choir "Nectarie Protopsaltul" and "Sfântul Apostol Erm" 
Recording: November 14, 2014