ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Δοξολογία / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Doxology


Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Αργή Δοξολογία, ήχος πλ. δ΄
Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης. Χοράρχης: Αντώνιος Αλυγιζάκης.

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866)
Slow Doxology, Plagal Fourth Tone
Chanting: The Byzantine Choir of the Thessaloniki University. Choir master: Antonios Alygizakis