ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Άνωθεν οι προφήται / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), From Above the Prophets Foretold of You

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Άνωθεν οι προφήται, ήχος βαρύς
Ψάλλουν: Αρχιμ. Πρόδρομος Λαυριώτης, ιεροδιάκονος Φανούριος Λαυριώτης, ιερομόναχος Αντίπας Καρεώτης, Μοναχός Δαμασκηνός κ Θεοδοσιος ιερομόναχος Νεοσκητιώτες, μοναχοί Μπουραζερίτες, ιερομόναχος Θεολόγος Κερασιώτης κ.ά.
Ζωντανή ηχογράφηση από την πανήγυρη της μονής Ιβήρων (14/27 Αυγούστου 2017)

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
From Above the Prophets Foretold of You, Plagal Third Tone (Grave)
Chanting: Archimandrite Prodromos Lavriotis, hierodeacon Fanourios Lavriotis, hieromonk Antipas Kareotis, Monk Dascenos and hieromonk Theodosius from New Skate, fathers from the Kellion of St. Nicholas Bourazeri, hieromonk Theologos Kerasiotis a.o.
Live recording from the Feast of St. Athanasios of Great Lavra (14/28 August 2017)
«Ἄνωθεν οἱ  Προφῆται  σὲ  προκατήγγειλαν·  στάμνον,  ράβδον,  πλάκα,  κιβωτόν,  λυχνίαν,  ὄρος  ἀλατόμητον,  χρυσοῦν  θυμιατήριον  καὶ  σκηνήν,  πύλην  ἀδιόδευτον,  παλάτιον  καὶ  κλίμακα,  καὶ  θρόνον  τοῦ  Βασιλέως».

Ο ύμνος αυτός ψάλλεται “όταν ενδύεται ο αρχιερεύς”, κατά την ακολουθία του Καιρού και, κατά το τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όταν ενδύεται ο Πατριάρχης την Κυριακή της Oρθοδοξίας, έξω από το ιερό βήμα, στο κέντρο του Σολέα.

Στο Άγιον Όρος ψάλλεται αδιάλειπτα, επί σειράν αιώνων, ως κανονικό Θεοτοκίο, αντί του Και νυν της Λιτής, μπροστά ακριβώς στην εικόνα της Παναγίας της Κουκουζέλισσας το εσπέρας της εορτής του αγίου Αθανασίου του εν Άθω στη Μεγίστη Λαύρα, και σε άλλες θεομητορικές εορτές.

Το μέλος ανήκει στο μαΐστορα Ιωάννη Κουκουζέλη, γεγονός που αποδεικνύει η λιτή και υποβλητική του σύνθεση, το εκκλησιαστικό του ύφος, με τις επαναλαμβανόμενες θέσεις, και το ακροτελεύτιο έντεχνο και μελωδικό κράτημα. Πρόκειται για ιστορικό μέλος με ασυνήθιστα μεγάλη χειρόγραφη και έντυπη παράδοση, η οποία υποδηλώνει και την αντίστοιχη επίσης μεγάλη λειτουργική του χρήση.