ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Αινείτε τον Κύριον / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Praise ye the Lord

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Αινείτε τον Κύριον, ήχος πλ. α΄
Κοινωνικό Κυριακής
Ψάλλει ο χορός των Ιερέων της Σόφιας. Χοράρχης: Kiril Popov

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
Praise ye the Lord, Plagal First Tone
Communial chant of Sunday
Chanting: Sofia Priest Choir, Choir master: Kiril Popov

Хвалите Господа с'небес, глас 5

Композитор: Св. Йоан Кукузел (1270-ca 1341)

Изпълнява: Хор на софийските свещеници, диригент - Кирил Попов

The neumes can be found here (the site is in Greek):
http://analogion.com/GreekByzantineCh...

Most of the pictures are taken from different websites - I own neither them nor the recording.
The places shown are: the towns of Berat and Durrës (Albania), the monastery of Ardenica near Berat, Ohrid (FYROM, Macedonia), Istanbul (Turkey) and the church of the Holy Wisdom (Hagia Sophia), the Great Lavra Monastery (Mount Athos).