ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός (β´ μισό 17ου αι.-αρχές 18ου αι.) / Damian hieromonk of Vatopedi monastery (2nd half of 17th c.-early 18th c.)


Δαμιανός Βατοπαιδινός (ακμή 1670-1700), 
Την αδιαφθόρως. Ήχος πλ. α´
Ψάλλουν οι πατέρες της μονής Δοχειαρίου: Αντίπας, Αμφιλόχιος, Φιλόθεος και Ιωσήφ

Damian of Vatopedi monastery (flourishing between 1670-1700)
Without defilement you gave birth to God the Word. Plagal First Tone
Chanting: Fathers of the Docheiariou monastery: Monks Antipas, Amphilochios, Philotheos and Joseph