ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, First Tone

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905),
Άξιόν εστιν, ήχος α´
Ψάλλουν οι ιεροψάλτες του δεξιού χορού της Μητροπόλεως Αθηνών
Ζωντανή ηχογράφηση στη Γραμμένη Δράμας, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Nektarios Vlachos (1808-1905),
Axion estin, First Tone
Chanting: Chanters of the right choir of Athen's Metropole Church
Live recording in Grammeni of Drama, 8 September 2016