ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Ιερόθεος Φιλοθεΐτης (γεν. 1957), Λειτουργικά και Άξιόν εστιν / Ierotheos of Philotheou monastery (born 1957), Liturgical chants and Axion estin

Ιερόθεος Φιλοθεΐτης (γεν. 1957),
Λειτουργικά και Άξιόν εστιν, ήχος πλ. α´
Ψάλλει ο Ηλίας Σταύρου και ο Νικόλας Μοσχίδης

Ierotheos of Philotheou monastery (born 1957),
Liturgical chants and Axion Estin, Plagal First Tone
Chanting: Elias Stavrou and Nicolas Michaelides