ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Παγκράτιος Ιβηρίτης (α΄μισό 17ου αι.), Χερουβικό «σύντομον» / Pankratios of Iviron monastery (1st half o 17th c.), Cherubic hymn "short"

Παγκράτιος Ιβηρίτης  (α´ μισό 17ου αι.),
Χερουβικόν «σύντομον» 
Ψάλλουν: Μαθητές και δυο φίλοι του Χορού Ψαλτών Χίου. Χοράρχης: Ηρακλής Μαλανδρίνος, Πρωτοψάλτης ιερού ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλύτου πόλεως Χίου.
Ζωντανή ηχογράφηση: Χίος, 17 Ιουλίου 2018

Pankratios hieromonk from Raidestos and "domesticos" of Iviron monastery (1st half of 17th c.), 
Cherubic humn "short"
Chanting: Pupils and friends of the Psaltic Choir of Chios island. Choir master: Heracles Malandrinos, Protopsaltes of St Marina's Kaloplytou church, Chios city.
Live recording: Chios, 17 July 2018