ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Δόξα εν υψίστοις Θεώ / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Glory to God in the heights

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Δόξα εν υψίστοις Θεώ, ήχος βαρύς
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός «Φιλαθωνίτες». Χοράρχης: Δημήτριος Μανούσης, Πρωτοψάλτης ιερού ναού Παναγίας Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), 
Glory to God in the heights, Plagal Third Tone (Grave)
Chanting: The Byzantine Choir "Philathonites". Choir master: Dimitrios Manousis, Protopsaltes of Panagia's Laodigitria Church in Thessaloniki

Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Ψάλλεται στις 25 Δεκεμβρίου στην εορτή των Χριστουγέννων.

Το κείμενο είναι ακριβής μετατύπωση από την Πατριαρχική έκδοση του 1851 και προέρχεται από το έργο "Μαθηματάριον: Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, Αθήνα 2017", σε επιμέλεια και συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου.