ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Αινείτε τον Κύριον / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Praise ye the Lord

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Κοινωνικό Κυριακής: Αινείτε τον Κύριον, ήχος πλ α΄,
Ψάλλει η Εκκλησιαστική Χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" της μητροπόλεως Λεμεσού. Χοράρχης: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Λυμπουρίδης

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
Communial chant of Sunday: Praise ye the Lord, Plagal First Tone
Chanting: Ecclesiastical Choir "Romanos Melodos" of Lemesos' Metropole.
Choir master: Archpriest Nicholas Limbouridis