ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, First Tone

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905),
Άξιόν εστιν, ήχος α´
Ψάλλει η Xanthoula Dakovanou και το WIRBELEY Ensemble
Ζωντανή ηχογράφηση: Freiberg, Petrikirche, 17 Νοεμβρίου 2019

Nektarios Vlachos (1808-1905),
Axion estin, First Tone
Chanting: Xanthoula Dakovanou and WIRBELEY Ensemble
Live recording: Freiberg, Petrikirche, 17 November 2019