ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω, Παραδοσιακό αγιορείτικο / O Lord, I have cried unto Thee... Let my prayer be set forth, Traditional Athonite

Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω, 
Παραδοσιακό αγιορείτικο, ήχος βαρύς
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών «Οι Καλοφωνάρηδες». Χοράρχης Γ.Ι. Ρεμούνδος
Από τον ψηφιακό δίσκο: Αγγέλων το σύστημα εις το ανθρώπινον γένος. 
Παραγωγή: Ιερόν Χιλανδαρινόν Κελλίον Γενεσίου Θεοτόκου (Μαρουδά), Άγιον Όρος 2004

O Lord, I have cried unto Thee... Let my prayer be set forth
Traditional Athonite, Plagal Third Tone (Grave)
Chanting: Byzantine Choir "The Kalophonarides". Choir master: G.I. Remoundos
From the recording: A Gift to Man from on Heigh. Production: Holy Chilandarian Cell of the Nativity of Theotokos (Marouda). Mount Athos 2004