ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Γερμανός Βατοπαιδινός (1862-1932) / Germanos of Vatopedi monastery (1862-1932)

Ο μουσικολογιώτατος προηγούμενος της μονής Βατοπαιδίου Γερμανός, γεννήθηκε στη Σκοπιά των Προικοννήσων το 1862. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Γεώργιος Θεοδώρου. Αφού αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, σε ηλικία 17 ετών, ήλθε στη μονή Βατοπαιδίου. Μετά από τέσσερα χρόνια δοκιμασίας, εκάρη μοναχός το 1883, παίρνοντας το όνομα Γερμανός. Την επόμενη χρονιά χειροτονείται ιεροδιάκονος και το 1898 ιερομόναχος. Όπως συνηθιζόταν στα ιδιόρρυθμα μοναστήρια, κάθε ιερομόναχος που θα γινόταν προϊστάμενος, ενθρονιζόταν ηγούμενος και την επομένη υπέβαλε παραίτηση, λαμβάνοντας τον τίτλο του “προηγουμένου”. Ο Γερμανός προήχθη σε προηγούμενο τη χρονιά που έγινε ιερομόναχος. Στα 1903 εκδίδει με προσωπική δαπάνη την ακολουθία της Τιμίας Ζώνης και του αγίου Ευδοκίμου με μέλη του Ματθαίου Εφεσίου και του Σπυρίδωνα του Θεσσαλονικέως.

Στο πεντηκοστό δεύτερο πλέον έτος της ηλικίας του εκδίδει, στα 1914, στη Θεσσαλονίκη, το “Μυστικόν Εγκόλπιον της Λειτουργίας”, στο οποίο περιέχονται “Πολυχρονισμοί εις τον Βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνον”. Εκτός αυτών περιέχονται χερουβικά σε όλους τους ήχους, Άξιόν εστιν, Κοινωνικό Αινείτε, Χερουβικά Νυν αι δυνάμεις και Γεύσασθε.

Ο Γερμανός έχει συγγράψει ακόμη ένα ογκώδες θεωρητικό της Εκκλησιαστικής Μουσικής, το οποίο σώζεται αυτόγραφο, αλλά παραμένει ανέκδοτο στη βιβλιοθήκη της Μονής. Ο Γερμανός κοιμήθηκε “εν Κυρίω” στις 18 Μαΐου του 1932.

Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Βιβλιογραφία
Γερμανός Βατοπαιδινός, Πολυχρονισμοί εις τον βασιλέα των Ελλήνων «Κωνσταντίνον». Αθήνα 1914

Εργογραφία
  • Άξιόν εστιν

  Κοινωνικά
  • Αινείτε

  Χερουβικά
  • Νυν αι δυνάμεις
  Γεύσασθει

 Πολυχρονισμοί εις τον βασιλέα των Ελλήνων «Κωνσταντίνον»