ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Άξιόν εστιν (ανωνύμου) / Axion estin (anonymous)

Άξιόν εστιν (ανωνύμου), ήχος πλ. β΄
Ψάλλει ο μοναχός Ακάκιος Δανιηλαίος

Axion estin (anonym), Plagal Second Tone
Chanting: Monk Akakios Danielaios

Από εγγραφή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στις 13 Φεβρουαρίου 1961 στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους αναρτάται το «Άξιόν εστιν» σε ήχο πλ. β´ ανωνύμου μελοποιού. Ψάλλει ο π. Ακάκιος της Αδελφότητος των Δανιηλαίων. Το παρατιθέμενο κείμενο προέρχεται από το έργο του Νεκταρίου μοναχού «Μουσικός Θησαυρός της Λειτουργίας», τόμος Α' (1931).