ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Χριστός Ανέστη, αγιορείτικο / Christ is Risen, Athonite traditional

Χριστός Ανέστη, ήχος πλ. α' , μέλος αργόν (Αγιορείτικο)
Ψάλλει ο χορός «Μετεωρίτικο Ψαλτήρι». Χοράρχης: Σπυρίδων Σπύρου

Christ is Risen, Plagal First Tone, slow movement (as it is chanted on Mount Athos)
Chanting: The choir "Meteoritiko Psaltiri". Choir master: Spyrdion Spyrou

Ζωντανή ηχογράφηση "Χριστός Ανέστη" (ως ψάλλεται εν' Αγίω Όρει, ήχος πλ. α') από το Καθολικό της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου, κατα την πανηγυρική αγρυπνία των κτιτόρων της Μονής, Αγ. Αθανασίου και Ιωάσαφ. (19/04/2017)

Ο χορός «Μετεωρίτικο Ψαλτήρι» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από τον Σπύρου Σπυρίδων και τους Σπύρου Κωνσταντίνο, Μπούτλα Αργύριο, Κουβελά Ιωάννη, Ζούκα Βασίλειο, Γκέρτσο Χρήστο, με σκοπό την ψαλμώδηση των ιερών ακολουθιών της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) και την συμμετοχή σε λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας. 
Χοράρχης: Σπύρου Σπυρίδων. Σπούδασε Θεολογία στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι Πρωτοψάλτης της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου και Διπλωματούχος της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

The choir "Meteoritiko Psaltiri" came together in October 2013 under the guidance of Spyrou Spyridon, and Spyrou Konstantino, Mpoutla Argyrio, Kouvela Ioanni, Zouka Vasilio and Gkertso Christo, so as to chant the holy services of the holy monastery of Grand Meteoro (Transfiguration of Jesus Christ) and participate to the devotional events of our Church.
Conductor: Spyrou Spyridon. He studied Theology in the Higher Ecclesiastical School and of the Aristotle University of Thessaloniki. He is a Precentor of the holy monastery of Grand Meteoro and a graduate in Greek Ecclesiastical music.