ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Υπερδεδοξασμένος ει Χριστέ ο Θεός / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), May be glorified our Lord Jesus


Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977),
Υπερδεδοξασμένος ει Χριστέ ο Θεός, 
Ψάλλει: Ο χορός Ψαλτών Νάξιοι Μελιστές. Χοράρχης: Δημήτριος Παπάνης

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977)
May be glorified our Lord Jesus
Chanting: The byzantine choir "Naxioi Melistes". Choir master: Dimitrios Papanis