ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός (β´ μισό 17ου αι.-αρχές 18ου αι.), Άξιόν εστιν / Damian hieromonk of Vatopedi monastery (2nd half of 17th c.-early 18th c.), Axion Estin

Δαμιανός Βατοπαιδινός (ακμή 1670-1700), 
Άξιόν εστιν. Ήχος πλ. β´
Ψάλλει ο ιερομ. Αντίπας Αγιορείτης

Damian of Vatopedi monastery (flourishing between 1670-1700)
Axion estin. Plagal Second Tone
Chanting: Hieromonk Antipas Hagioreitis
" Ἄξιόν ἐστιν" μετά κρατήματος από τη δίχορη οκτάηχη Τιμιωτέρα του Δαμιανού του Βατοπαιδινού.