ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Ρωμανός Βατοπαιδινός (1889-1966), Δοξολογία / Romanos of Vatopedi (1889-1966), Doxology

Ρωμανός Βατοπαιδινός (1889-1966), 
Δοξολογία, ήχος πλ. β´, νενανώ
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων

Romanos of Vatopedi (1889-1966), 
Doxology, Plagal Second Tone, nenano
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery