ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Παγκράτιος Ιβηρίτης (α´ μισό 17ου αι.), Εσημειώθη εφ ημάς / Pankratius of Iviron monastery (1st half of 17th c.), The light of your face has shone upon us

Παγκράτιος Ιβηρίτης (μέσα 17ου αι.), 
Εσημειώθη εφ ημάς, Κοινωνικό Τιμίου Σταυρού, ήχος πλ.  β´
Ψάλλουν ο βυζαντινός Χορός «Τρόπος», χοράρχης Κωνσταντίνος Αγγελίδης και η ρουμανική Χορωδία «Ψάλτης», χοράρχης Florin Leonte

Pankratius of Iviron monastery (mid 17th c.),
The light of your face has shone upon us, o Lord, Communion hymn sung on the feast of the Holy Cross, Second Plagal Mode
Chanting: The TROPOS Byzantine Choir, choir master: Constantinos Angelidis and
The Romanian PSALTIS Choir, choir master: Florin Leonte