ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

3. Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Χαίροις οσίων Άθω πληθύς / Joasaph of Dionysiou, May that you rejoice in your host of saints, Athos
3. Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Χαίροις οσίων Άθω πληθύς, Ήχος πλάγιος α´ Ανανες  

3. Joasaph of Dionysiou, May that you rejoice in your host of saints, Athos, Mode Plagal I Ananes


Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης • Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης • Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

Choir: The Maïstores of the Art of Chant • Choir Master: Gregorios Stathis • Rec. July 1997