ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ιωάννης Κουκουζέλης, Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον / Ioannes Koukouzeles, Anoixandaria, old chant

Ιωάννης Κουκουζέλης, Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον, Ήχος πλ. δ´  

Ioannes Koukouzeles, Anoixandaria, old chant, Mode Plagal IV

Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")