ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον / Ioannes Koukouzeles (1270-1341 περ.), Anoixandaria, old chant


Ιωάννης Κουκουζέλης, 
Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον, Ήχος πλ. δ´  
Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Ioannes Koukouzeles, 
Anoixandaria, old chant, Fourth Tone Plagal
Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")