ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ο απτόμενος των ορέων

 

Ιωάννης Κουοκουζέλης, σύντμηση Χουρμούζιου Χαρτοφύλακα, "Ό ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται" -  ήχος πλ. δ'

Ψάλλει ο Μάξιμος Καμμπεάνου, ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού "Biserica Doamnei" Βουκουρεστίου, Ρουμανία

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, First Tone


Νεκτάριος Βλάχος, ιερομόναχος Προδρομίτης, Άξιόν εστιν, ήχος α´ 
Ψάλλει ο χορός "Nectarie Protopsaltul" κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας για τον άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή (†1959) που έγινε στη Μονή Diaconești το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος πλ. α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, Plagal First Tone


Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος πλ. α´
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Αναστάσιος»

Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion Estin, Plagal First Tone
Chanting: Byzantine Choir "Anastasios"

ΝεκτάριοςΒλάχος (1808-1905), Αγκάλας πατρικάς, ήχος πλ. α´ / Nectarie Schimonahul, Brațele părintești, glas 5

ΝεκτάριοςΒλάχος (1808-1905), ιερομόναχος Προδρομίτης, Αγκάλας πατρικάς, ήχος πλ. α´
Ψάλλει ο χορός της μονής Πούτνα "Eustatie Protopsaltul"