ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν, ήχος α´ / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin, First Tone


Νεκτάριος Βλάχος, ιερομόναχος Προδρομίτης, Άξιόν εστιν, ήχος α´ 
Ψάλλει ο χορός "Nectarie Protopsaltul" κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας για τον άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή (†1959) που έγινε στη Μονή Diaconești το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.