ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Πλούσιοι επτώχευσαν / Daniel Danielides (1880-1951), Wealthy became poor


Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Πλούσιοι επτώχευσαν, Ήχος πλ. α´ 
Ψάλλει ο Γέροντας Στέφανος της αδελφότητας των Δανιηλαίων

Daniel Danielides hieromonk, 
Wealthy became poor, Plagal First Tone
Chanting: Elder Stephanos from the brotherhood of Daniilaioi