ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Μακαρισμοί, αγιορείτικο / Beatitudes, Athonite Traditional

Μακαρισμοί, ήχος α´
κατά την αγιορειτική παράδοση
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Στα πλαίσια του Jerusalem Musik Festiva, 21 Αυγούστου 2013

Beatitudes, First Tone
according to the Athonite Tradition
Chanting: The Byzantine Choir TROPOS, Choir master: Constantinos Angelidis
Sung at the Jerusalem Musik Festiva, 21 August 2013