ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.) [αποδ.], Τον δεσπότην και αρχιερέα / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341) [attrib.], The Bishop and Archpriest

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.) [αποδ.],
Τον δεσπότην και αρχιερέα, ήχος βαρύς
Μέλος «αρχαίον»
Ψάλλει ο Ιωάννης Αρβανίτης

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), [attrib.]
The Bishop and Archpriest, Grave Tone
"Old" chant
Chanting: Ioannis Arvanitis

Πρόκειται για μια ακόμα μοναδική μουσική παραγωγή από το "μελωδικό καράβι" http://www.melkar.gr/

Ο συγκεκριμένος ψηφιακός δίσκος βρίσκεται εδώ: http://www.melkar.gr/details.asp?id=4...  Πάρα πολλές αξιόλογες παραγωγές ακουσμάτων, όχι μόνο ψαλτικής αλλά γενικότερα βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής μπορεί να βρει κανείς στο "μελωδικό καράβι".

Το μέλος αρχαίο. Ο ήχος βαρύς. Ψάλλει ο μουσικολόγος κύριος Ιωάννης Αρβανίτης και πρόκειται για υποδειγματική εκτέλεση του τροπαρίου. Το κείμενο πριν την επεξεργασία είναι χειρόγραφο του κυρίου Παναγιώτη Παππά και υπάρχει στο βιβλίο που έχει εκδώσει με όλους τους ύμνους του Όρθρου, το οποίο περιέχει μέχρι και αργά πασαπνοάρια αργές δοξολογίες και άλλα πολλά. Όλα χωρισμένα με τις έλξεις και χειρόγραφο!

Το τροπάριο αυτό ψάλλεται μόνο όταν χοροστατεί επίσκοπος. Κατά τη διάρκεια του τροπαρίου ο Δεσπότης κατεβαίνει από το δεσποτικό, παίρνει Καιρό, προσκυνά τις εικόνες του τέμπλου, και στο τέλος ευλογεί τους πιστούς με τα δικηροτρίκηρα. Οι ψάλτες ψάλλουν το "εις πολλά έτη", και αρχίζουν τα τροπάρια των αίνων.

Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη Δέσποτα.