ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Ευ δούλε αγαθέ / Daniel Danielides (1880-1951), Well done, good servant

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Ευ δούλε αγαθέ, ήχος πλ. β´ 
Ιδιόμελο
Ψάλλει ο Νικόλαος Γεωργίου
Από τον δίσκο: Άγιος Νικόλαος, Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Το κλέος των Πατέρων. Αθήνα 2008

Daniel Danielides (1880-1951), 
Well done, good servant, Plagal Second Tone
Idiomelon
Chanting: Nikolaos Georgiou
From the CD: Saint Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia. The Renown of Fathers. Athens 2008