ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Επιφανέντος σου..., / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), Thou hast appeare...

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), 
Επιφανέντος σου..., ήχος γ´ 
Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Β´» - Ύμνοι των Θεοφανείων, . Άγιον Όρος 1996

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), 
Thou hast appeare..., Third Tone
Kathisma from Matins of the Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996