ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ευλογητάρια των Κυριακών, ήχος πλ. α´, τετράφωνος, βατοπαιδινό / Eulogitaria of the Divine Liturgy of Sunday, Plagal First Tone, Tetraphonos, according to the tradition of Vatopedi

Ευλογητάρια των Κυριακών, ήχος πλ. α´, τετράφωνος
όπως ψάλλονται στη μονή Βατοπαιδίου
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Eulogitaria of the Divine Liturgy of Sunday, Plagal First Tone, Tetraphonos
as they are chanted at Vatopedi monastery
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011