ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Ιορδάνη ποταμέ... / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), O Jordan river...

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.),
Ιορδάνη ποταμέ..., ήχος δ´, νενανώ
Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος B´» - Ύμνοι των Θεοφανείων, . Άγιον Όρος 1996

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.),
O Jordan river..., Fourth Tone, nenano
Kathisma from Matins of the Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996