ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Μακάριος ανήρ / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), Blessed is the man

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Μακάριος ανήρ, ήχος δ´, λέγετος
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
Blessed is the man, Fourth Tone, Legetos
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011