ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Την των Πατέρων καλλονήν... / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), The Beauty Of The Fathers

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Την των Πατέρων καλλονήν..., ήχος πλ. β´
Δοξαστικό εις τον στίχον
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Κανοναρχεί ο Δημήτριος Νέντας
Από τον δίσκο: Χριστού εραστής, Αθανάσιος ο εν Άθω, Αθήνα 2014

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
The Beauty Of The Fathers..., Plagal Second Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Lover Of Christ Saint Athanasius Of Athos, Athen 2014