ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Ευλογητάρια / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Eulogitaria

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Ευλογητάρια, ήχος α´
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Ζωντανή ηχογράφηση, Αγρυπνία Ευαγγελισμού 2019

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Eulogitaria, First Tone
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Life recording, All-night vigil of the Annunciation Feast 2019