ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Αρσένιος ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ο μικρός (τέλη 16ου-α´ μισό 17ου αι.), Η κάμινος Σωτήρ / Arsenios hieromonk of Vatopedi monastery, the "small" (late 16th-1st half of 17th c.), The furnace was bedewed


Αρσένιος ιερομ. Βατοπαιδινός, ο μικρός (τέλη 16ου-α´ μισό 17ου αι.)
Η κάμινος Σωτήρ εδροσίζετο, ήχος α´
Καλοφωνικός ειρμός της ζ´ ωδής του σταυρωσίμου κανόνος Ιωσήφ του Υμνογράφου,
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας

Arsenios hieromonk of Vatopedi monastery, the "small" (late 16th-1st half of 17th c.)
The furnace was bedewed, O Savior, First Tone
Kalophonic Heirmos of the 7th ode from the canon on the Cross by Joseph the Hymnographer
Chanting: Tharsyvoulos Stanitsas