ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Συνέσιος ιεροδιάκονος Σταυρονικητιανός (1880-1949) / Synesios hierodeacon of Stavronikita (1880-1949)


Γεννήθηκε στη Σάμο, φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και σπούδασε τη βυζαντινή μουσική στην Κωνσταντινούπολη. Προσήλθε αρχικά στην ιερά μεγίστη μονή Βατοπαιδίου και εκάρη μοναχός με το όνομα Συνέσιος. Αργότερα εγκαταβίωσε στην ιερά μονή Σταυρονικήτα, όπου έψαλλε μέχρι την κοίμησή του. Τον αποκαλούσαν «το αηδόνι του Αγίου Όρους», ενώ τον θεωρούσαν ως τον μεγαλύτερο ψάλτη του Αγίου Όρους στον 20ό αιώνα. Παρέμεινε διάκονος σε όλη του τη ζωή, ενώ επώνυμος μαθητής του υπήρξε ο ιεροδιάκονος Ιωάσαφ της συνοδείας των Ιωασαφαίων (Καρυές).