ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Θεοτόκε Παρθένε / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Virgin Theotokos

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Θεοτόκε Παρθένε, οκτάηχο δίχορο
Ψάλλει ο Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης (δεξιός χορός) και ο Κυπριανός Μποχορίκος (αριστερός χορός)
Ζωντανή ηχογράφηση από αγρυπνία

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Virgin Theotokos, octaecho for two choirs
Chanting: Chrysovalantis Ioannidis (right choir) and Cyprien Bochorikos (left choir)
Life recording from all-night vigil