ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ανοιξαντάρια / Ioannes Koukouzeles (1270-1341 περ.), Anoixandaria

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Ανοιξαντάρια
Ψάλλει ο ιερομόναχος Γαβριήλ Μακαβός 

Ioannes Koukouzeles, (1270-ca 1341)
Anoixandaria
Chanting: Hieromonk Gabriel Makavos